Opłata czesnego to opłata miesięczna  - miesiąc kalendarzowy

                                                                                              

*1500 zł - opłata stała 

* 500 zł bezzwrotne wpisowe

*15 zł opłata za wyżywienie  dzienne - odliczenia przy nieobecnościach

*zniżka dla rodzeństwa

 

PAKIET POŁÓWKOWY 

 

* 800 zł - opłata za opiekę w godzinach 7:00- 12:00

* 250 zł bezzwrotne wpisowe

* 10 zł opłata za wyżywienie  - odliczenia przy nieobecnościach

 

 

Rodziece dzieci uczęszczajacych do placówki w ramach wykupionych miejsc przez Urząd Miasta st.

Warszawy ponoszą tylko opłatę za wyżywienie .

 

 

*Czesne jest wpłacane na konto ŻŁOBKA do 5-tego dnia każdego miesiąca.