Wszystkie nasze pakiety są pakietami miesięcznymi (kalendarzowo) do zrealizowania w godzinach otwarcia placówki. 

 

 

PAKIET PEŁNY - opieka całodzienna

wpisowe 600 zł

czesne 1400 zł z pełnym wyżywieniem 

 

 

PAKIET ADAPTACYJNY  ( adaptacyjny dla rozpoczynających na początku miesiąca )

wpisowe 600 zł

czesne 1200 zł z  pełnym wyżywieniem 

 

 Przy dłuższych nieobecnościach  zwrot części czesnego  oraz zniżka dla rodzeństwa.

 

*Czesne jest wpłacane na konto ŻŁOBKA do 5-tego dnia każdego miesiąca.