Rodzicielstwo bliskości

O nas

 Nasi podopieczni są dla nas najważniejsi – jesteśmy z nimi i dla nich!

W KRUSZYNKACH znajdujemy czas na wszystkie aktywności jakimi dzieci powinny być stymulowane  w ciągu dnia –  jest czas na zabawę, rozmowę, malowanie, rysowanie, szaleńcze śpiewy i harce, ćwiczenie wyobraźni, czytanie bajek, wspólne posiłki oraz na odpoczynek. Stwarzanie stałego rytmu dnia pomaga dzieciom zaspokoić ciekawość poznawczą, zaobserwować zmiany, jakie zachodzą w otaczającym je świecie, ale przede wszystkim dają im poczucie bezpieczeństwa i stałości.

W pracy wychowawczej wspieramy rozwój społeczna – emocjonalny, poznawczy, ruchowy. Naszym najważniejszym celem jest nauczenie dzieci pracy w grupie aby wspierać i rozwijać w nich umiejętności komunikacyjne.
Pragniemy ponadto rozwijać w dzieciach samodzielność – każdy Maluszek w naszej placówce jest traktowany indywidualnie,  a wymagania i oczekiwania opiekunów są dopasowane do predyspozycji wiekowych oraz zdolności każdego dziecka.

Co oferujemy?

Dla naszych Maluchów oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, realizowanych w ramach czesnego, jak również organizowanych i prowadzonych przez firmę MOJE DZIECKO.  Zajęcia są dobierane przez Opiekunów i Rodziców w zależności od upodobań oraz fizycznych predyspozycji Dzieci. 

ZAJĘCIA SENSOPLASTYCZNE 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE 

ZAJĘCIA MUZYCZNO - LOGOPEDYCZNE  

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

WARSZTATY SENSORYCZNE

BAJKOTERAPIA